Słowa: Marek Sochacki  |  Muzyka: Robert Wiórkiewicz
Pastorałka z dzwoneczkami

Pada biały śnieg płatkami
Wiatr się łasi za oknami
W ciepłym domu czas rozłożyć
Stół kuty na cztery nogi
Siano latem rozpachnione
Pod obrusem położone
Gloria in excelsis Deo
Pierwsza gwiazdko ozłoć niebo

Zaśpiewajcie razem z nami
Kołysankę dla Jezusa
Pastorałkę z dzwoneczkami
By tu między nami usiadł
To dla niego wolne miejsce
Tu przy wigilijnym stole
Dzwonią dzwońce na potęgę
Bożą chwałę, Bożą wolę

Już opłatki podzielone
Już urazy wybaczone
Jak szeroka cała ziemia
Wszystkim ślemy dziś życzenia
Pastorałka leci w niebo
Tak radośnie i tak lekko
Frunie głośno pod chmurami
Pastorałka z dzwoneczkami

Wokal: Marta Masłowska, aranżacja: Robert Wiórkiewicz 
Pastorałka z dzwoneczkami