Siedemnaście piosenek dla dzieci skomponowanych wspólnie przez Marka Sochackiego i Roberta Wiórkiewicza w aranżacjach Roberta Wiórkiewicza.

Skan okładki z kasety :)

Przypisane artukuły: