Słowa: Marek Sochacki  |  Muzyka: Marek Sochacki

Od Gór Pieprzowych
Poprzez wąwozy
Śpiew słychać nocą
Ludzie się tłoczą
Przy świętym żłobku
Każdy Dzieciątku
Co ma cennego
Z serca całego

Laj, laj, laj, laj
Pięknie mu graj
Ho, ho, ho, ho
Kochajmy Go

Damy Mu gruszek
Damy jabłuszek
Damy Mu miodu
Brzoskwiń z ogrodu
Sandomierz cały
Dla Bożej chwały
W tę noc Grudniową
Cieszy się Tobą

W opiekę Dziecię
Weź naszą Ziemię
Sady rozliczne
Błękitną Wisłę
My ci śpiewamy
Kolędy gramy
Pieśń to radosna
Ty nam błogosław

data pliku: 18.12.2000, 12:18
Od Gór Pieprzowych