Żeglarz

Od portu do portu
Od lądu po ląd
Od brzegu do brzegu
Czy cisza czy sztorm
Coś ciągle przed siebie
Po świecie nas gna
Nie może zatrzymać
Nie w miejscu nam stać

Żeglarz musi żeglować
Bo wiatr musi wiać
Ryba musi pływać
Słońce musi grzać
Żeglarz musi żeglować
Serce musi bić
Fala musi kołysać
Pijak musi pić

Wciąż woda i woda
Czy noc to czy dzień
I wokół nikogo
Albatros jak cień
To cena wolności
Samotność po kres
Pływamy donikąd
Bo tak nam się chce

Nie każcie nam wracać
Już taki nasz los
Nie módlcie się za nas
Po licho nam to
My z Bogiem gwarzymy
Gdy dłuży się czas
Psia wachta – modlitwa
Różaniec zaś z gwiazd

data pliku: 27.10.1998, 07:54
Żeglarz