Sandomierska Chorągiew

Furt nie straszne nam Tatary
Szwed podstępny ani Rusin
My przedmurze Europy
Żadna siła nas nie zdusi
Polski Rzym na siedmiu wzgórzach
Ozdobiony Wisły wstęgą
Z mgieł historii się wynurza
Dawnych przewag jest pieczęcią

Jest Sandomierz znakiem czasu
Blizną na Ojczyzny torsie
Obronili go Rycerze
Sandomierska trwa Chorągiew

My Zawiszy wierne syny
I obrońcy Ziemi Świętej
Męczennicy naszej wiary
Ziemi wskroś krwią przesiąkniętej
Nasze sady rodzą owoc
W czas pokoju, pojednania
Ale straże czujne stoją
My na murach, my na bramach

Jest Sandomierz…

Bądź bezpieczne nasze miasto
Chroń nas rzeko ,brońcie wzgórza
Ćwiczmy rękę, pewne oko
Nie gnuśniejmy w pawich piórach
Niech nie zazna strachu mieszczka
Kupiec staje za straganem
Póki mamy oręż w dłoniach
A kasztelan ma buławę

Jest Sandomierz…

data pliku: 19.06.2007, 09:50
Sandomierska Chorągiew