Polecimy i dotrzemy
Wystrzelimy, zabijemy
Powrócimy, odpoczniemy
Wyłączymy i zaśniemy

Gra, gra komputerowa gra
Gra, gra, nic nie może się stać
Gra, gra komputerowy hit
Gra, gra nie zginął nikt

Wytropimy, odnajdziemy
Omotamy, zatrzymamy
Zarobimy i sprzedamy
Nie musimy brać od mamy

Zabierzemy, ukradniemy
Pochowamy, zakopiemy
I kupimy to co lata
Niepotrzebny nam jest tata

Zaklikniemy i stworzymy
Ziemię, ludzi i maszyny
Wreszcie przyjdzie chwila błoga
Zastąpimy Pana Boga

data pliku: 02.10.2000, 09:30
Komputerowa gra