Nad stajenką betlejemską
Zimny wiatru szum
A w tej szopie złożon w żłobie
Płacze świata król
Wiedzieć musi co cierpienie
By dać grzechu odpuszczenie
Poznać co to ból

Czy płacz zbudzi śpiących ludzi
Z głębokiego snu
Skarga dziecka, ta kolęda
Czy pomoże mu
Czy nieczułe serca wzruszy
Szloch dziecięcy w nocnej głuszy
Skruszy twardy lód

Śpij dziecino, Boży Synu
Matka rzecze mu
Śle biednemu, samotnemu
Jak zaradzić złu
Musisz Ojca Swego prosić
By skrzywdzonym i ubogim
Ulżył – synu mój

Kolęda ubogich