Słowa: Marek Sochacki  |  Muzyka: Robert Wiórkiewicz

Nad szopą w Betlejem
Gwiazdy jasny blask
Świat nocą goreje
Ludzie wstawać czas
Gdzieś nad ziemią
Słychać aniołów chór
Kłania się niebo
Bo się dziś zrodził świata król

Kłania się niebo
Pasterze pokłon biją mu
Kłania się niebo
Bo w żłobie leży Bóg
Kłania się niebo
Maleńki Jezus błogo śpi
Kłania się niebo
Uśmiecha się i śni, słodko śni

A matka u żłobka
Czujna niby ptak
Czuwa by nie rozbrzmiał
W szopie dziecka płacz
Spać – pasterze
Aniołowie spać – sza !
Okrywa dziecię
Z piór anielskich ciepły płaszcz

Kłania się niebo…

…..słodko śni

Słodko śpi, i słodko śni, on słodko śpi i słodko śni…

data pliku: 21.11.2006, 22:36
Kłania się niebo