Miał być nasz
Miał być sad
Miał być strych
Miał być dach
Miał mieć drzwi
Miał mieć sny
Miał mieć sens
Miał mieć psy

Nie ma miejsca na ziemi
Nie ma drzewa nadziei
Nie ma dość twardej skały
Nie ma chęci i wiary
Nie ma woli i czasu
Nie ma siły zapasu
Nie ma dość chętnych rąk
Żeby zbudować dom

Miał być mój
Miał być twój
Miał być tam
Miał być już
Miał być tlen
Miał być bez
Miał być bal
Miał być śpiew

Tak tułamy się w przestrzeni
Między siebie podzieleni
Ostrym słowem poranieni
Zawieszeni
Zachmurzeni
Bez adresu nie my

data pliku: 15.09.2000, 13:13
Bez adresu