50 Studencki Festiwal Piosenki Krakowski Festiwal Piosenki 18.10.2014
Finał Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12
Marek Sochacki – słowa
Krzysztof Kapała – muzyka
Łukasz Buczyński – fortepian
Aleksandra Abramczyk – „Obiecanki”